Renditingimused

Üldtingimused

Matkaauto rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka pass. Renditud matkabussi võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. juhistaaziga 3 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).

Matkabuss antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõik vigastusted (sh kriimustuste), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib.

 

Broneerimine ja tagatisraha

Matkabussi broneerimistasu on 300 € ja see arvutatakse maha kogu rendi perrioodi maksumusest. Ülejäänud rendi summa koos tagatisrahaga tuleb tasuda vähemalt nädal enne reisi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.

Juhul kui broneering tühistatakse siis broneeriguraha ei tagastata!

Rentnik maksab lepingu nõuete täitmise tagatisraha 1500 EUR, mis lepingu lõpetamisel ning nõuete puudumise korral rentnikule tagastatakse.

Rendihind sisaldab õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.

 

Kindlustus

Matkaabussi rendi hind sisaldab avariikindlustust rentija omavastutusega 1000 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).

 

Nõuded kolmandatelt isikutelt

Kõik rentniku ja/või matkabussi kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

 

Sõiduki üleandmine ja tagastamine

Rendiperiood algab rendipäeval kell 20:00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 18.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Matkaabuss tagastatakse samas seisukorras nagu rendile võtmisel. Rentniku poolt on siseruumid hoolikalt puhastatuna, reoveepaak ning WC kassett tühjendatuna. Välispuhastust ei pea rentija teostama.Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui matkabuss ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse hind on 50 EUR. Reoveepaakide ning WC kasseti tühjendamise hind on 50 EUR. Bussi tagastamisel teostavad bussi ülevaatuse rendileandja ja rentija koos. Vead mida ei olnud enne rendile andmist ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija rentniku valitud remondikoja hinnakirja alusel.

Kui rentija ei tagasta matkabussi õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topelttasu.

Matkabuss antakse üle täis kütusepaagiga. Bussi tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 200 EUR leppetrahv. Antud summad peetakse kinni tagatisrahast. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik.

 

Varustus

Matkabuss on varustatud multimeediasüsteemi ja GPS-jälgimisseadmega. GPS-jälgimisseade võimaldab rendileandjal jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist, näiteks kokkulepitud piirkiirust 90km/h (mis kõige mõistlikum ka kütuse kulu poolest). Piirkiiruse eiramisel ja  korduvalt ületamisel võib lisanduda leppetrahv 100 EUR. Vastavalt poolte kokkuleppele annab rendileandja rentniku kasutusse lisavarustuse, täpne nimekiri on fikseeritud rendilepingus.

 

Muu

Autos ei tohi vedada lemmikloomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 500 EUR. Ülalnimetatud summad on rendileandjal õigus kinni pidada tagatisrahast.

Matkabussiga ei tohi sõita väljaspoole Euroopa Liitu.

Läbisõidupiirang puudub.

 

Täielikud tingimused leiate rendilepingust.

Enne lepingu allkirjastamist soovitame tingimused täpselt läbi lugeda ja vajadusel üle täpsustada.

Allakirjutatud rendileping on juba siduv – ka juhul, kui rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud.

Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.