Kortermaja Sakus

kortermaja ventilatsioon 4 kortermaja ventilatsioon 5 kortermaja ventilatsioon 6
Teostatud tööd
Ventilatsioon
Projekti lühikirjeldus

Kortermajale paigaldatu AIR OÜ poolt ventilatsioonisüsteem.